Itinerario por San Pedro (Gal)Itinerario por San Pedro (Esp)Route through San Pedro (Eng)
San Pedro está cheo de historia, de lenda e de lugares que merece a pena visitar. Compartimos neste apartado a proposta dun paseo polas rúas deste barrio situado no final do Camiño de Santiago e na entrada da Cidade Vella compostelá.

Galego Itinerario por San Pedro (galego).

San Pedro está lleno de historia, de leyenda y de lugares que merece la pena visitar. Compartimos en este apartado la propuesta de un paseo por las calles de este barrio situado al final del Camino de Santiago y en la entrada de la Ciudad Vieja compostelana.

Castellano Itinerario por San Pedro (castellano).

San Pedro is full of history , legend and places worth visiting. In this section we want to share the proposal of a walk through the streets of this neighborhood at the end of the Way of St. James and at the entrance of the Old City of Compostela.

English Route through San Pedro (english).

 

Itinerario polo parque de Belvís

 

 

Barrio de San Pedro