Equipamentos

Centros SociaisEnsinoMaioresMedio AmbienteMuseos e SalasServizos públicos
Centro Sociocultural A Trisca
Colexio Apóstolo Santiago
Colexio Seminario Menor A Asunción
Colexio Vilas Alborada
Colexio Juventud
Conservatorio Profesional de Música Santiago de Compostela
Escola Infantil de San Roque
Escola Municipal de Música
IES Antón Fraguas
O Raio Verde
Residencia de Maiores Porta do Camiño
Centro Interpretación Ambiental, CIAC Compostela
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Museo do Pobo Galego
Zona “C”
Centro de Saúde (Fontiñas)
Cruz Vermella
Santiago Urbana Norte
Barrio de San Pedro