Historia

GalegoEspañolEnglish
historia800

Hai rúas do barrio de San Pedro que mereceron por partida dobre a consideración de Patrimonio da Humanidade, pois pertencen tanto á Cidade Vella de Santiago como aos Camiños de Peregrinación.

O Camiño chegaba ao barrio e á cidade pola rúa dos Concheiros e tomaba a rúa de San Pedro ata chegar á Porta do Camiño, onde se entraba no recinto amurallado da cidade. Este Camiño, que en realidade era a estrada que usaban todos os que ían a Castela e cara o norte e o este de Galicia, era transitado non só por peregrinos senón tamén por comerciantes, labregos e viaxeiros en xeral. O movemento de xentes e mercadorías marcou profundamente a fisionomía do barrio e ao carácter das súas xentes dun xeito que aínda hoxe é perceptible.

historia800

Hay calles del barrio de San Pedro que merecieron por partida doble la consideración de Patrimonio de la Humanidad, pues pertenecen tanto a la Ciudad Vieja de Santiago como a los Caminos de Peregrinación.

El Camino llegaba al barrio y a la ciudad por la calle de Os Concheiros y tomaba la Rúa de San Pedro hasta llegar a la Porta do Camiño, por donde se entraba en el recinto amurallado de la ciudad. Este Camino, que en realidad era la carretera que utilizaban todos los que iban a Castilla y hacia el norte y este de Galicia, era transitado no sólo por peregrinos sino también por comerciantes, agricultores y viajeros en general. El movimiento de gentes y mercancías marcó profundamente la fisonomía del barrio y el carácter de sus gentes de un modo que aún se percibe hoy.

historia800

There are some streets in San Pedro quarter that deserve to be taken into consideration as World Heritage Site, both for being part of the Old Town of Santiago and of the Ways of the Pilgrimage.

The Camiño or the Way led to the quarter and to the town by rúa (Galician for street) dos Concheiros and followed Rúa de San Pedro to get to Porta do Camino (The Door of the Way). This was in fact the road used by travellers heading to Castile and the North and East of Galicia, transited not only by pilgrims but by traders, farmers and travellers in general. The constant movement of people and goods shaped the appearance of the quarter and the character of their people in a way still noticeable today.

Barrio de San Pedro