Festas e eventos

GalegoEspañolEnglish
Feira da Primavera

Feira de artesanía, música e animación de rúa que se celebra o primeiro sábado do mes de maio. Un gran mercado ocupa durante todo o día as rúas de San Pedro e Concheiros, onde tamén se canta, se baila e se realizan actividades culturais variadas desde a mañá á noite.


 Festas do barrio de San Pedro

As festas do barrio de San Pedro celébranse a finais do mes de xuño. Malia a súa curta vida (11 anos) estas festas son un referente en Galicia pola súa forma de actualizar as celebracións tradicionais ao fusionar elementos contemporáneos como a música máis actual con formatos clásicos como a romaría, ou pola súa orientación cara a todos os públicos cunha oferta cultural e festiva deseñada por e para a veciñanza.


Mercado do Caracol

Dúas veces ao ano a tranquila rúa do Home Santo énchese de xente e balbordo. Coincidindo co outono e a primavera, desenvólvese aquí un pequeno mercado veciñal de obxectos de segunda man.

Feria de la Primavera

Feria de artesanía, música y animación de calle que se celebra el primer sábado del mes de mayo. Un gran mercado ocupa durante todo el día las calles de San Pedro y Concheiros, donde también se canta, se baila y se realizan actividades culturales variadas desde la mañana hasta la noche.


Fiestas del barrio de San Pedro

Las fiestas del barrio de San Pedro se celebran a finales del mes de junio. A pesar de su corta vida (11 años) estas fiestas son un referente en Galicia por su forma de actualizar las celebraciones tradicionales al fusionar elementos contemporáneos como la música más actual con formatos clásicos como la romería, o por su orientación hacia todos los públicos con una oferta cultural y festiva diseñada por y para la vecindad.


Mercado del Caracol

Dos veces al año la tranquila calle de O Home Santo se llena de gente y alboroto. Coincidiendo con el otoño y la primavera se desarrolla aquí un pequeño mercado vecinal de objetos de segunda mano.

Feira da Primavera

The Spring Fair is the meeting point for artisans, musicians and street entertainers. It takes place the first Saturday of May. The streets of San Pedro and Concheiros embrace a big market where they also sing, dance and enjoy many other activities from dusk till down.


 Festas of barrio de San Pedro

The festival of the quarter takes place at the end of June. It only has 11 years of live, but this festivity serves as a model in Galicia due to the way they update traditional celebrations merging contemporary elements like current music in a classical format as “romarías”. The party is open to people of all ages, since this cultural event is made by the neighbours for the neighbours.


Mercado do Caracol

Twice a year, in this “Market of the Snail”, the quiet rúa do Home Santo becomes a hub of people and excitement. In spring time and autumn, the neighbours organize a small second-hand market.

Barrio de San Pedro